Privatumo politika

   PRIVATUMO POLITIKA

   BENDROJI INFORMACIJA
   INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
   TELEFONO SKAMBUČIŲ ADMINISTRAVIMAS IR POKALBIŲ ĮRAŠYMAS
   REGISTRACIJA PASLAUGOMS
   TIESIOGINĖ RINKODARA
   KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS
   TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
   KONTAKTAI

   BENDROJI INFORMACIJA

   Ši privatumo politika nustato UAB „ELDK“, juridinio asmens kodas 301738710, buveinės adresas M. Valančiaus g. 7-57, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@lazerineklinika.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.lazerineklinika.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.
   Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.
   Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.
   Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, neperduota asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus už kompiuterių tinklų, programinės įrangos, serverių priežiūrą ir administravimą atsakingus duomenų tvarkytojus, ir kitus šioje privatumo politikoje nurodytus asmenis. Įstatymuose numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.
   Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

   INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

   Slapukai

   Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

   Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

   • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
   • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
   • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

   Valdytojas naudoja šių rūšių slapukus:

   • sesijos slapukai – _dc_gtm_UA-10512509-1 – prisijungimo paspartinimas – 1 minutė;
   • nuolatiniai slapukai, naudojami statistiniais tikslais – _ga – unikalių vartotojų identifikavimas – 2 metai;
   • nuolatiniai slapukai, naudojami statistiniais tikslais – _gid – unikalių vartotojų identifikavimas – 24 valandos.

   Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.
   Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.
   Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org 

   Komunikacijos įrankiai

   Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju trimis būdais:

   • rašant laišką interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais;
   • rašant žinutę duomenų valdytojui per socialinius tinklus (Facebook, Linkedin, Instagram), kurių nuorodos yra pateikiamos kiekviename interneto svetainės puslapyje;
   • skambinant interneto svetainėje nurodytais Valdytojo telefono numeriais.

   Tiksliai atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

   • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;
   • paklausimą siunčiant naudojantis socialinio tinklo paskyra, tvarkomas naudotojo vardas, gautų žinučių data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.

   Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

   SVARBU – paklausimą siunčiant per socialinių tinklų paskyras, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su Facebook, LinkedIn bei Instagram privatumo politikomis.

   Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

   TELEFONO SKAMBUČIŲ REGISTRAVIMAS IR POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

   Tiksliai užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo kokybę ir vidaus administravimą, Valdytojas tvarko šiuos asmenų, skambinančių interneto svetainėje nurodytu Valdytojo telefono numeriu, asmens duomenis: telefono numeris, telefono skambučio data, laikas, konkreti paslauga (procedūra), kuriai registruojamasi, ar skambinantis asmuo yra esamas / naujas klientas, skambučio rezultatas, papildoma informacija, telefono pokalbio įrašas. Telefono pokalbis įrašomas asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą Valdytojo interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų. Telefono pokalbio įrašas yra saugomas 3 mėnesius, o kiti duomenys apie telefono skambutį – 6 mėnesius nuo telefono skambučio datos.

   Telefono skambučių duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojams, atsakingiems už:

   • Valdytojui skambinančių asmenų telefono skambučių administravimą ir telefono pokalbių įrašymą;
   • neatsakytų telefono skambučių fiksavimą ir informacijos persiuntimą Valdytojui.

   Jeigu nesutinkate, kad telefono pokalbis būtų įrašomas, prašome susisiekti el. paštu duomenuapsauga@lazerineklinika.lt arba atvykti į Valdytojo buveinę.
   Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

   REGISTRACIJA PASLAUGOMS

   Pacientų registracijos tikslu Valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis, pateikiamus pildant interneto svetainės skiltyje https://www.lazerineklinika.lt/registracija/ esančią registracijos formą, registruojantis paslaugoms telefonu, el. paštu ar paslaugų teikimo vietoje: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pageidaujama paslauga (procedūra), padalinys, kuriame bus atliekama procedūra, bei laukelyje „Papildoma informacija“ nurodytus duomenis. Interneto svetainėje esančioje registracijos formoje nenurodę minėtų duomenų (išskyrus laukelyje „Papildoma informacija“ galimus nurodyti duomenis), negalėsite užsiregistruoti Valdytojo teikiamoms paslaugoms. Be jūsų pateiktos informacijos minėtu tikslu Valdytojas taip pat tvarkys ir registravimosi paslaugoms datą.

   Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būsimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Pacientų registracijos tikslu surinktus asmens duomenis Valdytojas saugo 1 metus nuo paciento registracijos dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

   TIESIOGINĖ RINKODARA

   Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Valdytojo siūlomas paslaugas bei taikomas akcijas (užsiprenumeruoti naujienlaiškį) įvesdamas savo elektroninio pašto adresą kiekvieno interneto svetainės puslapio apačioje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus elektroninio pašto adreso tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius.

   Valdytojo naujienlaiškiai taip pat yra siunčiami Valdytojo paslaugų gavėjams (pacientams), įgyvendinant Valdytojo teisėtą interesą informuoti savo paslaugų gavėjus apie taikomas akcijas ir teikiamas panašias paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugų gavėjai prieš suteikiant paslaugą ar vėliau išreiškė nesutikimą su jų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie paslaugų gavėjų (pacientų) duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

   Tiek naujienlaiškio prenumeratoriai, tiek kiti naujienlaiškio gavėjai gali bet kada atsisakyti Valdytojo naujienlaiškio paspausdami jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu  Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 5 metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos arba paskutinės paslaugos suteikimo dienos.

   VALDYTOJO VEIKLOS VIEŠINIMAS, TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (PROCEDŪRŲ) RINKODAROS VYKDYMAS

   Valdytojas, siekdamas viešinti vykdomą veiklą, vykdyti teikiamų paslaugų (procedūrų) rinkodarą, atskirais atvejais, gali tvarkyti ir paviešinti asmenų, kuriems teikiamos arba suteiktos Valdytojo teikiamos paslaugos (procedūros), asmens duomenis Valdytojo interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.

   Visais atvejais, Valdytojas nurodytu tikslu skelbs asmens duomenis tik gavęs išankstinį asmens duomenų subjektų sutikimą.

   Valdytojas šiuo tikslu paviešinti gali: asmenų, kuriems teikiamos arba suteiktos Valdytojo teikiamos paslaugos (procedūros), vardą, pavardę, jei tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, ir atvaizdą, atitinkamą jo dalį, t. y. tiek, kiek yra leidžiama paviešinti (parodyti) pagal galiojančius teisės aktus.

   Asmenų, kuriems buvo suteiktos Valdytojo teikiamos paslaugos (procedūros), duomenys gali būti viešinami 3 (tris) metus nuo sutikimo gavimo dienos.

   Asmenys, kuriems buvo suteiktos Valdytojo teikiamos paslaugos (procedūros), turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@lazerineklinika.lt.

   KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

   Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.
   Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV).

   Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Siekdamas patikrinti, ar kandidato į darbuotojus pateikti kvalifikacijos įrodymai (diplomai, sertifikatai ir pan.) yra autentiški, Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato į darbuotojus pateiktuose kvalifikacijos įrodymuose nurodytas mokymo įstaigas.

   Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pasibaigimo nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.

   Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

   TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

   Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

   • teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis – susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@lazerineklinika.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.
    Prašyme susipažinti su telefono pokalbio įrašu papildomai turi būti nurodytas telefono numeris, iš kurio buvo skambinta Valdytojui, o tuo atveju, jei Valdytojui skambinote daugiau nei vieną kartą – ir skambučio data bei apytikslis laikas. Teisė susipažinti su telefono pokalbio įrašu įgyvendinama atvykstant išklausyti garso įrašo Valdytojo buveinės adresu arba atsiimant garso įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje.
   • teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@lazerineklinika.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
   • teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą – kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@lazerineklinika.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Valdytojo tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
   • teisę į duomenų perkeliamumą – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@lazerineklinika.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
   • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@lazerineklinika.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.
   • teisę paduoti skundą priežiūros institucijai – ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.

   SVARBU  tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

   KONTAKTAI

   Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

   UAB „ELDK“
   M. Valančiaus g. 7-57, Vilnius
   Tel. nr. +370 611 77 111
   El. paštas info@lazerineklinika.lt

   Intelektinės nuosavybės teisės

   Era Esthetic lazerinės dermatologijos klinikos svetainėje www.lazerineklinika.lt publikuojami klinikos straipsniai, aprašymai, prekių, paslaugų ženklai ir logotipai yra intelektinė nuosavybė ir yra saugomi LR įstatymų numatyta tvarka. Šioje svetainėje esančią tekstinę ir kitą informaciją draudžiama skelbti, siųstis, atkurti, persiųsti, publikuoti, kopijuoti ir/ar bet kokiu būdu platinti ar panaudoti. Visa šiame internetiniame puslapyje esanti medžiaga saugoma nacionalinio intelektinės nuosavybės įstatymo ir kitų įstatymų bei tarptautinių susitarimų nuostatų.

   2018 | Era Esthetic lazerinės dermatologijos klinika

   Informuojame, kad šioje svetainėje lankytojų apskaitos tikslais naudojami slapukai. Jeigu sutinkate, paspauskite „Sutinku“ arba naršykite toliau, nesutikdami pakeiskite savo interneto naršyklės nustatymus. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
   Daugiau informacijos čia
   Sutinku